【Weruva】- TruLuxe Peking Ducken - 鸡肉& 鸭肉浓汤 3 盎司
【Weruva】- TruLuxe Peking Ducken - 鸡肉& 鸭肉浓汤 3 盎司
【Weruva】- TruLuxe Peking Ducken - 鸡肉& 鸭肉浓汤 3 盎司
【Weruva】- TruLuxe Peking Ducken - 鸡肉& 鸭肉浓汤 3 盎司

【Weruva】- TruLuxe Peking Ducken - 鸡肉& 鸭肉浓汤 3 盎司

$2.99 Sale Save
Size Single

原料:鸡(去骨,去皮,乳房),鸡汤,鸭(去骨,去皮,鸭胸),南瓜,土豆淀粉,葵花籽油,磷酸三钙,乳酸钙,黄原胶,氯化胆碱,硫酸锌,牛磺酸,氯化钾,维生素E补充剂,烟酸(维生素B3补充剂),硫酸亚铁,蛋白质锰,硫胺素单硝酸盐,泛酸钙,维生素A补充剂,维生素D3补充剂,核黄素补充剂(维生素B2),盐酸吡rid醇(维生素B6),叶酸,硫酸铜,碘化钾,亚硒酸钠,生物素,维生素B12补充剂