【Weruva】- TruLuxe Pretty in Pink - 三文鱼浓汤 3 盎司
【Weruva】- TruLuxe Pretty in Pink - 三文鱼浓汤 3 盎司
【Weruva】- TruLuxe Pretty in Pink - 三文鱼浓汤 3 盎司
【Weruva】- TruLuxe Pretty in Pink - 三文鱼浓汤 3 盎司

【Weruva】- TruLuxe Pretty in Pink - 三文鱼浓汤 3 盎司

$2.99 Sale Save
Size Single

成份:

鱼汤、三文鱼、葵花籽油、瓜尔胶、磷酸三钙、乳酸钙、黄原胶、鱼油、氯化胆碱、牛磺酸、硫酸锌、维生素E补充剂、烟酸(维生素B3补充剂)、硫酸亚铁、泛酸钙、单硝酸硫胺。蛋白酸锰,维生素A补充剂,核黄素补充剂(维生素B2),盐酸吡哆醇(维生素B6),维生素D3补充剂,叶酸,硫酸铜,亚硫酸氢钠(维生素K来源),碘化钾,生物素,维生素B12补充剂。