【TIKI CAT】黑夜传说 - 鸡 & 牛肉汤 2.8 盎司
【TIKI CAT】黑夜传说 - 鸡 & 牛肉汤 2.8 盎司
【TIKI CAT】黑夜传说 - 鸡 & 牛肉汤 2.8 盎司
【TIKI CAT】黑夜传说 - 鸡 & 牛肉汤 2.8 盎司

【TIKI CAT】黑夜传说 - 鸡 & 牛肉汤 2.8 盎司

$2.99 Sale Save
Size Single

成分

鸡肉、鸡汤、鸡肝、鸡胗、鸡心、牛肉、磷酸三钙、氯化钾、氯化胆碱、硫酸镁​​、盐、牛磺酸、硫酸亚铁、单硝酸硫胺(维生素B1)、维生素E补充剂、金枪鱼油、烟酸(维生素B3)、氧化锌、维生素A补充剂、生物素、维生素B12补充剂、氨基酸螯合铜、氧化锰、泛酸钙、核黄素补充剂(维生素B2)、亚硒酸钠、盐酸吡哆醇(维生素B6)、叶酸、钾碘化物、维生素D3补充剂。