【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml
【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml
【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml
【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml
【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml
【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml
【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml
【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml

【CATIT】猫薄荷喷雾 60 ml

$7.99 Sale Save
Size 2oz / 60ml

可以直接喷在猫抓板或者玩具上,让小猫咪更加兴奋地玩耍

注意:

请不要直接将此产品使用在猫猫或任何其他动物身上。